Cửa gỗ công nghiệp

Hiển thị tất cả 17 kết quả

Cửa đi MDF Phủ Melamine (13)

Cửa đi MDF sơn PU (6)

Cửa đi hiện đại

7.270.000
Cửa đi hiện đại Cửa đi hiện đại mã CD202231 cho nội thất văn phòng, căn hộ chung cư, nhà ở. Thiết kế phong cách hiện đại sang trọng. Chất liệu : Cánh MDF kháng ẩm + Khung đố cửa gỗ ghép tự nhiên hoàn thiên sơn PU cao cấp Kích thước cả khung : Rộng 900x cao 2200 cánh dày 36-40

Giá chưa bao gồm khóa và phụ kiện. Sản phẩm tính theo Bộ

Kích thước tiêu chuẩn: cánh 810 x 2.150mm Phủ bì 900 x 2.200mm (Hoặc theo kích thước thực tế tại công trình). Giá chưa bao nhân công lắp tại công trình: Công lắp đặt 1tr/bộ

Cửa đi 01 cánh căn hộ

6.700.000
Cửa đi 01 cánh căn hộ Cửa đi 01 cánh căn hộ mã CD202225 cho nội thất văn phòng, căn hộ chung cư, nhà ở. Thiết kế phong cách hiện đại sang trọng. Chất liệu : Cánh MDF kháng ẩm + Khung đố cửa gỗ ghép tự nhiên hoàn thiên Laminate. Kích thước cả khung : Rộng 900x cao 2200 cánh dày 36-40

Giá chưa bao gồm khóa và phụ kiện. Sản phẩm tính theo Bộ

Kích thước tiêu chuẩn: cánh 810 x 2.150mm Phủ bì 900 x 2.200mm (Hoặc theo kích thước thực tế tại công trình). Giá chưa bao nhân công lắp tại công trình: Công lắp đặt 1tr/bộ

Cửa đi 01 cánh hiện đại

7.600.000
Cửa đi 01 cánh hiện đại Cửa đi 01 cánh hiện đại mã CD202227 cho nội thất văn phòng, căn hộ chung cư, nhà ở. Thiết kế phong cách hiện đại sang trọng. Chất liệu : Cánh MDF kháng ẩm + Khung đố cửa gỗ ghép tự nhiên hoàn thiên Laminate. Kích thước cả khung : Rộng 900x cao 2200 cánh dày 36-40

Giá chưa bao gồm khóa và phụ kiện. Sản phẩm tính theo Bộ

Kích thước tiêu chuẩn: cánh 810 x 2.150mm Phủ bì 900 x 2.200mm (Hoặc theo kích thước thực tế tại công trình). Giá chưa bao nhân công lắp tại công trình: Công lắp đặt 1tr/bộ

Cửa đi 01 cánh đẹp – cửa đi hiện đại

6.700.000
Cửa đi 01 cánh đẹp – cửa đi hiện đại Cửa đi 01 cánh đẹp – cửa đi hiện đại mã CD202223 cho nội thất văn phòng, căn hộ chung cư, nhà ở. Thiết kế phong cách hiện đại sang trọng. Chất liệu : Cánh MDF kháng ẩm phủ melamine + Khung đố cửa gỗ ghép tự nhiên hoàn thiên Laminate. Kích thước cả khung : Rộng 900x cao 2200 cánh dày 36-40

Giá chưa bao gồm khóa và phụ kiện. Sản phẩm tính theo Bộ

Kích thước tiêu chuẩn: cánh 810 x 2.150mm Phủ bì 900 x 2.200mm (Hoặc theo kích thước thực tế tại công trình). Giá chưa bao nhân công lắp tại công trình: Công lắp đặt 1tr/bộ

Cửa đi 01 cánh đẹp – cửa đi hiện đại

5.900.000
Cửa đi 01 cánh đẹp – cửa đi hiện đại Cửa đi 01 cánh đẹp – cửa đi hiện đại mã CD202222 cho nội thất văn phòng, căn hộ chung cư, nhà ở. Thiết kế phong cách hiện đại sang trọng. Chất liệu : Cánh MDF kháng ẩm phủ melamine + Khung đố cửa gỗ ghép tự nhiên hoàn thiên Laminate. Kích thước cả khung : Rộng 900x cao 2200 cánh dày 36-40

Giá chưa bao gồm khóa và phụ kiện. Sản phẩm tính theo Bộ

Kích thước tiêu chuẩn: cánh 810 x 2.150mm Phủ bì 900 x 2.200mm (Hoặc theo kích thước thực tế tại công trình). Giá chưa bao nhân công lắp tại công trình: Công lắp đặt 1tr/bộ

Cửa đi 01 cánh đẹp

6.150.000
Cửa đi 01 cánh đẹp Cửa đi 01 cánh đẹp, cửa đi MDF kháng ẩm phủ melamine mã CD202206 cho nội thất văn phòng, căn hộ chung cư, nhà ở. Thiết kế phong cách hiện đại sang trọng. Chất liệu : Cánh MDF kháng ẩm phủ melamine + Khung đố cửa gỗ ghép tự nhiên hoàn thiên Laminate. Kích thước cả khung : Rộng 900x cao 2200 cánh dày 36-40

Giá chưa bao gồm khóa và phụ kiện. Sản phẩm tính theo Bộ

Kích thước tiêu chuẩn: cánh 810 x 2.150mm Phủ bì 900 x 2.200mm (Hoặc theo kích thước thực tế tại công trình). Giá chưa bao nhân công lắp tại công trình: Công lắp đặt 1tr/bộ

Cửa đi 01 cánh đẹp – cửa gỗ công nghiệp 

6.170.000
Cửa đi 01 cánh đẹp - cửa gỗ công nghiệp Cửa đi 01 cánh đẹp - cửa gỗ công nghiệp  MDF kháng ẩm phủ melamine mã CD202205 cho nội thất văn phòng, căn hộ chung cư, nhà ở. Thiết kế phong cách hiện đại sang trọng. Chất liệu : Cánh MDF kháng ẩm phủ melamine + Khung đố cửa gỗ ghép tự nhiên hoàn thiên Laminate. Kích thước cả khung : Rộng 900x cao 2200 cánh dày 36-40

Giá chưa bao gồm khóa và phụ kiện. Sản phẩm tính theo Bộ

Kích thước tiêu chuẩn: cánh 810 x 2.150mm Phủ bì 900 x 2.200mm (Hoặc theo kích thước thực tế tại công trình). Giá chưa bao nhân công lắp tại công trình: Công lắp đặt 1tr/bộ

Cửa đi gỗ công nghiệp

6.170.000
Cửa đi gỗ công nghiệp Cửa đi gỗ công nghiệp MDF kháng ẩm phủ melamine mã CD202204 cho nội thất văn phòng, căn hộ chung cư, nhà ở. Thiết kế phong cách hiện đại sang trọng. Chất liệu : Cánh MDF kháng ẩm phủ melamine + Khung đố cửa gỗ ghép tự nhiên hoàn thiên Laminate. Kích thước cả khung : Rộng 900x cao 2200 cánh dày 36-40 Giá chưa bao gồm khóa và phụ kiện. Sản phẩm tính theo Bộ Kích thước tiêu chuẩn: cánh 810 x 2.150mm Phủ bì 900 x 2.200mm (Hoặc theo kích thước thực tế tại công trình). Giá chưa bao nhân công lắp tại công trình: Công lắp đặt 1tr/bộ

Cửa đi gỗ công nghiệp MDF veneer vân gỗ sơn PU 02

6.670.000
Cửa đi gỗ công nghiệp MDF veneer vân gỗ sơn PU 02 cho nội thất văn phòng, căn hộ chung cư, nhà ở. Thiết kế phong cách hiện đại sang trọng. Chất liệu MDF veneer vân gỗ sồi sơn PU, đã bao gồm Khung đố cửa gỗ ghép xoan. Nẹo chỉ cửa cùng màu. Kích thước cả khung : Rộng 900x cao 2200 cánh dày 36-40 Giá chưa bao gồm khóa và phụ kiện. Sản phẩm tính theo Bộ Kích thước tiêu chuẩn: cánh 810 x 2.150mm Phủ bì 900 x 2.200mm (Hoặc theo kích thước thực tế tại công trình). Giá chưa bao nhân công lắp tại công trình: Công lắp đặt 1tr/bộ

Cửa đi gỗ công nghiệp MDF veneer vân gỗ sơn PU

6.780.000
Cửa đi gỗ công nghiệp MDF veneer vân gỗ sơn PU cho nội thất văn phòng, căn hộ chung cư, nhà ở. Thiết kế phong cách hiện đại sang trọng. Chất liệu MDF veneer vân gỗ sồi sơn PU, đã bao gồm Khung đố cửa gỗ ghép xoan. Nẹo chỉ cửa cùng màu. Kích thước cả khung : Rộng 900x cao 2200 cánh dày 36-40 Giá chưa bao gồm khóa và phụ kiện. Sản phẩm tính theo Bộ Kích thước tiêu chuẩn: cánh 810 x 2.150mm Phủ bì 900 x 2.200mm (Hoặc theo kích thước thực tế tại công trình). Giá chưa bao nhân công lắp tại công trình: Công lắp đặt 1tr/bộ

Cửa Đi Gỗ Công Nghiệp MDF melamine 04

6.150.000
Cửa Đi Gỗ Công Nghiệp MDF melamine 04 cho nội thất văn phòng, căn hộ chung cư, nhà ở. Thiết kế phong cách hiện đại sang trọng. Chất liệu MDF phủ melamine, đã bao gồm Khung đố cửa gỗ ghép xoan. Nẹo chỉ cửa cùng màu. Kích thước cả khung : Rộng 900x cao 2200 cánh dày 36-40 Giá chưa bao gồm khóa và phụ kiện. Sản phẩm tính theo Bộ Kích thước tiêu chuẩn: cánh 810 x 2.150mm Phủ bì 900 x 2.200mm (Hoặc theo kích thước thực tế tại công trình). Giá chưa bao nhân công lắp tại công trình: Công lắp đặt 1tr/bộ

Cửa Đi tân cổ điển Gỗ Công Nghiệp MDF Sơn PU D03

6.700.000
Cửa Đi tân cổ điển Gỗ Công Nghiệp MDF Sơn PU D03 Cửa đi gỗ công nghiệp dùng cho nội thất văn phòng, căn hộ chung cư, nhà ở. Thiết kế phong cách hiện đại sang trọng. Chất liệu MDF sơn phủ PU mờ màu trắng, Khung đố cửa gỗ ghép xoan. Kích thước cả khung : Rộng 900x cao 2200 cánh dày 36-40 Giá chưa bao gồm khóa và phụ kiện. Sản phẩm tính theo bộ Báo giá cửa gỗ công nghiệp MDF sơn phủ PU mờ màu trắng bao gồm: Cánh + Khung Bao + nẹp chỉ 2 mặt + phủ sơn phủ PU mờ màu trắng hoàn thiện. Kích thước tiêu chuẩn: cánh 810 x 2.150mm Phủ bì 900 x 2.200mm (Hoặc theo kích thước thực tế tại công trình). Giá chưa bao nhân công lắp tại công trình: Công lắp đặt 1tr/bộ

Cửa đi trong nhà kiểu tân cổ điển 02

7.250.000
Cửa đi trong nhà kiểu tân cổ điển 02 MDF sơn PU D02.  cho nội thất văn phòng, căn hộ chung cư, nhà ở. Thiết kế phong cách hiện đại sang trọng. Chất liệu MDF sơn phủ PU mờ màu trắng, Khung đố cửa gỗ ghép xoan. Kích thước cả khung : Rộng 900x cao 2200 cánh dày 36-40 Giá chưa bao gồm khóa và phụ kiện. Sản phẩm tính theo Bộ Báo giá cửa gỗ công nghiệp MDF sơn phủ PU mờ màu trắng bao gồm: Cánh + Khung Bao + nẹp chỉ 2 mặt + sơn phủ PU mờ màu trắng hoàn thiện. Kích thước tiêu chuẩn: cánh 810 x 2.150mm Phủ bì 900 x 2.200mm (Hoặc theo kích thước thực tế tại công trình). Giá chưa bao nhân công lắp tại công trình: Công lắp đặt 1tr/bộ

Cửa Đi Gỗ Công Nghiệp 03 Cho Nội Thất Văn Phòng, Căn Hộ Chung Cư, Nhà Ở

6.210.000
Cửa đi gỗ công nghiệp 03 cho nội thất văn phòng, căn hộ chung cư, nhà ở. Thiết kế phong cách hiện đại sang trọng. Chất liệu MDF phủ melamine, Khung đố cửa gỗ ghép xoan. Kích thước cả khung : Rộng 900x cao 2200 cánh dày 36-40 Giá chưa bao gồm khóa và phụ kiện. Sản phẩm tính theo Bộ Kích thước tiêu chuẩn: cánh 810 x 2.150mm Phủ bì 900 x 2.200mm (Hoặc theo kích thước thực tế tại công trình). Giá chưa bao nhân công lắp tại công trình: Công lắp đặt 1tr/bộ

Cửa Đi Gỗ Công Nghiệp Cho Nội Thất Văn Phòng, Căn Hộ Chung Cư, Nhà Ở

5.890.000
Cửa đi gỗ công nghiệp 02 cho nội thất văn phòng, căn hộ chung cư, nhà ở. Thiết kế phong cách hiện đại sang trọng. Chất liệu MDF phủ melamine, Khung đố cửa gỗ ghép xoan. Kích thước cả khung : Rộng 900x cao 2200 cánh dày 36-40  Giá chưa bao gồm khóa và phụ kiện. Sản phẩm tính theo Bộ Chưa bao gồm công lắp đặt tại công trình : Giá Lắp đặt tính thêm 800,000Đ/Bộ Tuỳ theo số lượng và nơi lắp đặt.

Cửa đi tân cổ điển đẹp

6.900.000
Cửa đi tân cổ điển đẹp Cửa đi gỗ công nghiệp MDF sơn PU D02.  cho nội thất văn phòng, căn hộ chung cư, nhà ở. Thiết kế phong cách hiện đại sang trọng. Chất liệu MDF sơn phủ PU mờ màu trắng, Khung đố cửa gỗ ghép xoan. Kích thước cả khung : Rộng 900x cao 2200 cánh dày 36-40 Giá chưa bao gồm khóa và phụ kiện. Sản phẩm tính theo Bộ Báo giá cửa gỗ công nghiệp MDF sơn phủ PU mờ màu trắng bao gồm: Cánh + Khung Bao + nẹp chỉ 2 mặt + phủ sơn phủ PU mờ màu trắng hoàn thiện. Kích thước tiêu chuẩn: 800 x 2.100mm hoặc 900 x 2.200mm (Hoặc theo kích thước thực tế tại công trình). Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt tại công trình: Giá công lắp đặt sẽ báo giá theo vị trí và tuỳ theo địa điểm, nơi lắp đặt cũng như số lượng đơn hàng. trung bình 800-1,5tr/bộ

Cửa Đi Gỗ Công Nghiệp D01

5.850.000
Cửa đi gỗ công nghiệp 02 cho nội thất văn phòng, căn hộ chung cư, nhà ở. Thiết kế phong cách hiện đại sang trọng. Chất liệu MDF phủ melamine, Khung đố cửa gỗ ghép xoan. Kích thước cả khung : Rộng 900x cao 2200 cánh dày 36-40 Giá chưa bao gồm khóa và phụ kiện. Sản phẩm tính theo Bộ